Inventář 

V souborech naleznete soupis dekorací a vybavení, které máte k dispozici v rámci pronájmu stodol. 

Všechny předměty v uvedené v soupisech jsou na statku vždy k dispozici - není třeba hlásit, že je budete používat.